Sprievodca

Free

Kapitola 3 : Psychologické dilemy a dynamika mikroagresií

Free

Kapitola 4 : Mikroagresia a sociálne a multikultúrne uvedomelá spoločnosť