Moving Has Never Been Easier

We handle all of your packing, storage, and moving needs. Let us remove the stress from your moving day – so you can enjoy it!

MICRAG – aká mikro môže byť agresia?

je projekt Erasmus+ (Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy – KA220-VET), ktorý vznikol vďaka spolufinancovaniu Európskej komisie – programu Erasmus+ (Národná agentúra pre vzdelávanie a odbornú prípravu Holandska).

Otvorte si náš podcast a dozviete sa viac